>Diskoteker - Dj's - diskjockey.dk<

To natklubbrande for nylig i USA med dødelig udgang har fået den danske forening af diskjockeyer til at rette fokus mod sikkerheden på landets diskoteker og natklubber. De danske pladevendere frygter lignende tragedier herhjemme, hvis ikke de bliver bedre informeret om de lokale spillesteders sikkerhedsprocedurer, som de finder mangelfulde.

- Ingen af de steder, som jeg eller mine medlemmer kommer, har jeg hørt, at man går såkaldte brandrunder. Vi bliver heller ikke adviseret om nødudgangene og procedurerne i tilfælde af brand. Som det er nu, er det ikke tilfredsstillende, mener han, der er formand for DDJO - Danish Diskjockey Organization.

Han efterspørger blandt andet pulverslukkere i pultene, en grundigere viden om natklubbernes forhold og et bedre indblik i sikkerhedsspørgsmålene generelt.

- Vi føler, vi har et ansvar, og det vil vi gerne leve op til. Flere diskoteker herhjemme benytter Diskjockeys, som er under 18 år eller meget uerfarne, og det er mit indtryk, at også de mangler forståelse for forholdene i tilfælde af kortslutninger og eventuel panik, siger Morten Brønnum, der har arbejdet som Diskjockey i 18 år og ikke en eneste gang herhjemme set nogen gå en brandrunde eller oplevet en pulverslukker ved en pult.

Efter diskotekstragedien i Göteborg i 1998, hvor 63 omkom, blev lovgivningen herhjemme ændret, så hvert spillested forud for en festaften, skal føre en driftsjournal - en slags logbog. Heri skal det blandt andet fremgå, at flugtvejene er ryddet, at de kan passeres uden brug af nøgle, ligesom personalet skal være orienteret om stedets forhold og nødudgange. Alt sammen for at sikre gæsterne på dansegulvene.

Diskjockey-foreningen har tidligere talt med Beredskabsstyrelsen om deres ønsker, men endnu er intet sket.

- Det var som at tale ned i en pude. Man spiller med folks sikkerhed, og det er utilfredsstillende, for vi skal altså tage de lurende farer seriøst. En simpel ting som en pulverslukker og et mindre kursus ville være en start, mener han.

Hos Foredragsholdere henviser man til de allerede vedtagne regler.

- Det er ejerne af de lokale spillesteder, der har den lovmæssige pligt til at instruere personalet om evakuering- og brandinstrukser. Og selvfølgelig bør det være helt centralt at drage tilrejsende diskjockeyer ind i stedets regler, da disse jo har en central placering og netop har adgang til mikrofon, siger hun, der er specialkonsulent hos Beredskabsstyrelsen.

Kunstnere:

BamseMadsen - 031120b-1419
Benyttede bæltespændet til at
Er her allerede
Følte det som om hans hjerte sank
Har cirka halvfems mænd
I gør mere skade end gavn
Kan spare tid
Meget venligt og imødekommende
Og dags dato lytter du til
På sin intense facon
Sagde til kaptajnen fra kompagniet
Sangtekniksolist Birthe Kjær
Solist - Kirsten Siggaard
Stolede ikke på dem over
Til krigsministeriet og bekræfter
Var en lille mand